Palmex
Palmex

25 godina iskustva u preradi termoplasta, izradi alata, strojeva i naprava...